Kursy prowadzone są przez następujący zespół:

dr hab. inż. Mirosław Mrzygłód, prof. PO - kierownik kursów
dr inż. Michał Böhm
dr inż. Mateusz Kowalski
dr hab. inż. Cyprian Lachowicz, prof. PO
dr inż. Roland Pawliczek
dr hab. inż Marian Bartoszuk, prof. PO
dr inż. Mirosław Kabaciński
Copyright® Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Opolskiej
Kursy CAD KMiPKM