Opłata za jeden poziom modułu wynosi 150 zł

Po przyjęciu na kurs prosimy o dokonywanie wpłat na konto bankowe Politechniki Opolskiej:

Bank PEKAO S.A. I Oddział w Opolu
ul. Osmańczyka 15
45-027 Opole
nr konta: 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646


z dopiskiem "Imię i Nazwisko KURSY CAD KMiPKM" i dodatkowo skrót modułu np. CAT01

Uwaga: Wpłaty powinny być "imienne" z imieniem i nazwiskiem uczestnika!
Wpłaty winny być dokonywane za każdego uczestnika z osobna
- wpłaty grupowe są niedozwolone.
O kolejności zapisów na poszczególne moduły decyduje kolejność dostarczania dowodów wpłat, które należy osobiście dostarczyć do pok. B315.
Copyright® Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Opolskiej
Kursy CAD KMiPKM