Zajęcia odbywają się po uzbieraniu grupy 12 osobowej na jeden z danych modułów:

ANSYS
Autocad
Catia
FEMAP
Inventor
Zakres tematyczny modułów:Wprowadzenie do projektowania konstrukcji 3D w programie CATIA V5 -
CAT-01

TEMATYKA KURSU

Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z podstawami metodyki
projektowania 3D w programie CATIA V5


PROGRAM KURSU
Program szkolenia obejmuje:
•Interfejs użytkownika
•Modelowanie parametryczne profili 2D
•Modelowanie bryłowe części 3D
•Budowa złożeń konstrukcji 3D
•Generowanie dokumentacji technicznej
•Wizualizacja oraz tworzenie grafiki prezentacyjnej

WARUNKI PRZYJĘCIA
Warunki przyjęcia na kurs: status studenta lub pracownika Politechniki Opolskiej
(lub innej uczelni) potwierdzony ważną legitymacją.

WARUNKI ZALICZENIA KURSU
Obecność na wszystkich zajęciach oraz zaliczenie zadania kontrolnego
UMIEJETNOŚCI, KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU UKOŃCZENIA
KURSUU
kończenie szkolenia zapewni uczestnikom zdobycie umiejętności do
zastosowania w praktyce zawodowej programu do komputerowego wspomagania
projektowania CATIA V5


Zaawansowane projektowanie 3D w programie CATIA V5 -CAT-02


TEMATYKA KURSU

Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników
z zaawansowanymi narzędziami projektowania 3D w programie CATIA V5

PROGRAM KURSU
Program szkolenia obejmuje:
•Zaawansowane modelowanie bryłowe 3D i parametryzacja konstrukcji
•Projektowanie powierzchniowe 3D
•Zastosowanie narzędzi inżynierii odwrotnej do modelowania 3D
•Projektowanie konstrukcji z blach

WARUNKI PRZYJĘCIA
Warunki przyjęcia na kurs: status studenta lub pracownika Politechniki Opolskiej
(lub innej uczelni) potwierdzony ważną legitymacją

WARUNKI ZALICZENIA KURSU
Obecność na wszystkich zajęciach oraz zaliczenie zadania kontrolnego
UMIEJETNOŚCI, KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU UKOŃCZENIA KURSU
Ukończenie szkolenia zapewni uczestnikom zdobycie umiejętności przydatnych
w praktyce zawodowej w zakresie zaawansowanego projektowania 3D w
programie CATIA V5


Komputerowo wspomagana analiza konstrukcji w programie CATIA V5 -
CAT-03


TEMATYKA KURSU

Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z narzędziami analizy
konstrukcji CAE w programie CATIA V5

PROGRAM KURSU
Program szkolenia obejmuje:
•Budowa i analiza modelu kinematycznego konstrukcji 3D
•Przygotowanie animacji komputerowych oraz zapisów foto-realistycznych
materiałów prezentacyjnych
•Budowa i analiza modeli MES konstrukcji 3D
•Optymalizacja wytrzymałościowa konstrukcji 3D

WARUNKI PRZYJĘCIA
Warunki przyjęcia na kurs: status studenta lub pracownika Politechniki Opolskiej
(lub innej uczelni) potwierdzony ważną legitymacją

WARUNKI ZALICZENIA KURSU
Obecność na wszystkich zajęciach oraz zaliczenie zadania kontrolnego
UMIEJETNOŚCI, KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU UKOŃCZENIA KURSU
Ukończenie szkolenia zapewni uczestnikom zdobycie umiejętności przydatnych
w praktyce zawodowej w zakresie zaawansowanego analizy konstrukcji CAE
programie CATIA V5Wprowadzenie do projektowania konstrukcji 2D w programie Autocad -
AUT-01

TEMATYKA KURSU

Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z podstawami metodyki
projektowania 2D w programie Autocad

PROGRAM KURSU
Program szkolenia obejmuje:
•Interfejs użytkownika
•Tworzenie rysunków: używanie standardu, szablony, kreatory
•Narzędzia rysunkowe
•Narzędzie do modyfikacji grafiki
•Narzędzia rysowania precyzyjnego
•Wymiarowanie
•Dostosowywanie wyglądu ekranu do własnych potrzeb
•Komunikacja z rysunkiem i innymi programami
•Rzutnie i współpraca z układami współrzędnych
•Widoki i układy współrzędnych

WARUNKI PRZYJĘCIA
Warunki przyjęcia na kurs: status studenta lub pracownika Politechniki Opolskiej
(lub innej uczelni) potwierdzony ważną legitymacją

WARUNKI ZALICZENIA KURSU
Obecność na wszystkich zajęciach oraz zaliczenie zadania kontrolnego
UMIEJETNOŚCI, KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU UKOŃCZENIA KURSU
Ukończenie szkolenia zapewni uczestnikom zdobycie umiejętności do
zastosowania w praktyce zawodowej programu do komputerowego wspomagania
projektowania Autocad

Projektowania konstrukcji w programie Autocad MECHANICAL - AUT -02

TEMATYKA KURSU

Celem kursu jest praktyczne zapoznanie uczestników z metodyką projektowania
w programie Autocad MECHANICAL
Program kursu obejmuje:
· Personalizację ustawień użytkownika
· Stosowanie elementów znormalizowanych
· Wykorzystanie kształtowników
· Funkcje auto detalowania
· Stosowanie kreatora wałków
· Obliczenia metodą elementów skończonych
· Obliczenia i dobór łożysk
· Konstrukcję sprężyn
· Stosowanie generatora krzywek

WARUNKI PRZYJĘCIA
Warunki przyjęcia na kurs: status studenta lub pracownika Politechniki Opolskiej
(lub innej uczelni) potwierdzony ważną legitymacją

WARUNKI ZALICZENIA KURSU
Obecność na wszystkich zajęciach oraz zaliczenie zadania kontrolnego
UMIEJETNOŚCI, KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU UKOŃCZENIA KURSU
Ukończenie szkolenia zapewni uczestnikom zdobycie umiejętności do
zastosowania w praktyce zawodowej programu do komputerowego wspomagania
projektowania Autocad MECHANICALWprowadzenie do projektowania konstrukcji 3D w programie Autodesk
Inventor - INV-01

TEMATYKA KURSU

Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z podstawami metodyki
projektowania 3D w programie Autodesk Inventor

PROGRAM KURSU
Program szkolenia obejmuje:
•Interface Inventor podstawy obsługi programu.
•Szkic, płaszczyzna, tworzenie i zarządzanie geometrią. Tworzenie elementów
konstrukcyjnych / modelowanie elementów maszynowych, parametry,
adaptacyjność.
•iProperties.
•Tworzenie zespołów, wiązania.
•Tworzenie dokumentacji technicznej.
•Projekt końcowy (wykonanie samodzielne podczas zajęć).

WARUNKI PRZYJĘCIA
Warunki przyjęcia na kurs: status studenta lub pracownika Politechniki Opolskiej
(lub innej uczelni) potwierdzony ważną legitymacją

WARUNKI ZALICZENIA KURSU
Obecność na wszystkich zajęciach oraz zaliczenie zadania kontrolnego
UMIEJETNOŚCI, KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU UKOŃCZENIA KURSU
Ukończenie szkolenia zapewni uczestnikom zdobycie umiejętności praktycznego
projektowania z wykorzystaniem programu Autodesk Inventor

Zaawansowane metody tworzenia konstrukcji 3D w programie Autodesk
Inventor - INV-02

TEMATYKA KURSU

Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z zaawansowanymi
metodami projektowania 3D w programie Autodesk Inventor
PROGRAM KURSU
Program szkolenia obejmuje:
· Tworzenie zespołów adaptacyjnych 
· Wykorzystanie Design Accelerator w projektowaniu (i obliczaniu) węzłów
maszynowych
· Konstrukcje spawane
· Konstrukcje blachowe
· Test weryfikujący wiedzę
WARUNKI PRZYJĘCIA
Warunki przyjęcia na kurs: status studenta lub pracownika Politechniki Opolskiej
(lub innej uczelni) potwierdzony ważną legitymacją

WARUNKI ZALICZENIA KURSU
Obecność na wszystkich zajęciach oraz zaliczenie zadania kontrolnego
UMIEJETNOŚCI, KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU UKOŃCZENIA KURSU
Ukończenie szkolenia zapewni uczestnikom zdobycie umiejętności praktycznego
projektowania z wykorzystaniem programu Autodesk Inventor

Praca z elementami znormalizowanymi oraz zaawansowane tworzenie
dokumentacji projektowej w programie Autodesk Inventor - INV-03
TEMATYKA KURSU
Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników pracą z elementami
znormalizowanymi oraz z możliwościami tworzenia dokumentacji w programie
Autodesk Inventor

PROGRAM KURSU
Program szkolenia obejmuje:
· Content Center tworzenie i edycja elementów
· Inventor Fusion
· Modelowanie powierzchniowe
· Zaawansowane tworzenie dokumentacji / Szablony dokumentacji
     •   Test weryfikujący wiedzę
WARUNKI PRZYJĘCIA
Warunki przyjęcia na kurs: status studenta lub pracownika Politechniki Opolskiej
(lub innej uczelni) potwierdzony ważną legitymacją

WARUNKI ZALICZENIA KURSU
Obecność na wszystkich zajęciach oraz zaliczenie zadania kontrolnego
UMIEJETNOŚCI, KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU UKOŃCZENIA KURSU
Ukończenie szkolenia zapewni uczestnikom zdobycie umiejętności praktycznego
projektowania z wykorzystaniem programu Autodesk Inventor


Modelowanie optymalizujące konstrukcję w programie Autodesk Inventor -
INV- 04

TEMATYKA KURSU
Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z podstawami metodyki
modelowania optymalizującego konstrukcję w programie Autodesk Inventor
PROGRAM KURSU
Program szkolenia obejmuje:
· Metodę elementów skończonych
· Generator kształtów
· Symulacja dynamiczna
· Inventor studio
Test weryfikujący wiedzę
WARUNKI PRZYJĘCIA
Warunki przyjęcia na kurs: status studenta lub pracownika Politechniki Opolskiej
(lub innej uczelni) potwierdzony ważną legitymacją

WARUNKI ZALICZENIA KURSU
Obecność na wszystkich zajęciach oraz zaliczenie zadania kontrolnego
UMIEJETNOŚCI, KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU UKOŃCZENIA KURSU
Ukończenie szkolenia zapewni uczestnikom zdobycie umiejętności praktycznego
projektowania z wykorzystaniem programu Autodesk Inventor


Podstawy analizy wytrzymałościowej konstrukcji w programie
ANSYS/Mechanical APDL - ANS-01

TEMATYKA KURSU

Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z podstawami metodyki
pracy programem do analizy metodą elementów skończonych ANSYS/Mechanical
APDL

PROGRAM KURSU
Program szkolenia obejmuje:
•Interfejs użytkownika programu Ansys/Mechanical APDL
•Przygotowanie modelu geometrycznego, definicja danych materiałowych,
generowania siatki elementów skończonych oraz definicji warunków brzegowych
analizy
•Rozwiązanie zadania i prezentacja wyników analizy
•Badanie zbieżności rozwiązania,
•Analiza złożeń konstrukcji

WARUNKI PRZYJĘCIA
Warunki przyjęcia na kurs: status studenta lub pracownika Politechniki Opolskiej
(lub innej uczelni) potwierdzony ważną legitymacją

WARUNKI ZALICZENIA KURSU
Obecność na wszystkich zajęciach oraz zaliczenie zadania kontrolnego
UMIEJETNOŚCI, KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU UKOŃCZENIA KURSU
Ukończenie szkolenia zapewni uczestnikom zdobycie przydatnych
w praktyce zawodowej podstawowych umiejętności z zakresu analizy
wytrzymałościowej metodą elementów skończonych w programie
ANSYS/Mechanical APDL


Symulacje komputerowe konstrukcji w programie ANSYS Workbench -ANS -
02

TEMATYKA KURSU

Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z podstawami
symulacyjnej analizy konstrukcji w programie ANSYS Workbench

PROGRAM KURSU
Program szkolenia obejmuje:
•Wprowadzenie do środowiska projektowania symulacji ANSYS Workbench
•Analiza wytrzymałościowa konstrukcji w module Static Structural
•Wprowadzenie do mechaniki płynów w module CFX,
•Analiza oddziaływania konstrukcja-płyn z zastosowaniem CFX / Static Structural
•Wprowadzenie do analizy zderzeń w module Autodyn

WARUNKI PRZYJĘCIA
Warunki przyjęcia na kurs: status studenta lub pracownika Politechniki Opolskiej
(lub innej uczelni) potwierdzony ważną legitymacją

WARUNKI ZALICZENIA KURSU
Obecność na wszystkich zajęciach oraz zaliczenie zadania kontrolnego
UMIEJETNOŚCI, KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU UKOŃCZENIA KURSU
Ukończenie szkolenia zapewni uczestnikom zdobycie przydatnych w praktyce
zawodowej podstawowych umiejętności z zakresu symulacyjnej analizy
konstrukcji w programie ANSYS Workbench

Zaawansowana analiza i optymalizacja konstrukcji w programie ANSYS -
ANS-03

ORGANIZATOR
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Mechaniczny

TEMATYKA KURSU

Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z zaawansowanymi
zagadnieniami analizy i optymalizacji konstrukcji w programie ANSYS

PROGRAM KURSU
Program szkolenia obejmuje:
•Analizy zderzeń konstrukcji z przeszkodą w module Autodyn
•Wysokocyklowa analiza zmęczeniowa konstrukcji w module Static Structural
•Parametryczna optymalizacja konstrukcji w ANSYS/Mechanical APDL
•Topologiczna optymalizacja konstrukcji w ANSYS/Mechanical APDL

WARUNKI PRZYJĘCIA
Warunki przyjęcia na kurs: status studenta lub pracownika Politechniki Opolskiej
(lub innej uczelni) potwierdzony ważną legitymacją

WARUNKI ZALICZENIA KURSU
Obecność na wszystkich zajęciach oraz zaliczenie zadania kontrolnego
UMIEJETNOŚCI, KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU UKOŃCZENIA KURSU
Ukończenie szkolenia zapewni uczestnikom zdobycie przydatnych w praktyce
zawodowej zaawansowanych umiejętności z zakresu analizy
i optymalizacji konstrukcji w programie ANSYS

Podstawy pracy z oprogramowaniem  FEMAP NX NASTRAN - FEMAP-01

TEMATYKA KURSU
Celem kursu jest praktyczne zapoznanie uczestników z metodami budowy modeli
geometrycznych i obliczeń wytrzymałościowych w programie FEMAP NX-
NASTRAN

PROGRAM KURSU
Program kursu obejmuje:
· Zapoznanie użytkownika z podstawowymi funkcjami GUI programu FEMAP
· Zasady budowy modeli geometrycznych w programie FEMAP
· Definiowanie materiału, rodzaju elementów skończonych adekwatnych do
analizowanego problemu
· Definiowanie obciążeń i  utwierdzeń
· Analizę typowych komunikatów błędów i ostrzeżeń
· Proste przykłady obliczeń - układy prętowe,  płyty, bryły.
Projekt końcowy (wykonanie samodzielne podczas zajęć).

WARUNKI PRZYJĘCIA
Warunki przyjęcia na kurs: status studenta lub pracownika Politechniki Opolskiej
(lub innej uczelni) potwierdzony ważną legitymacją

WARUNKI ZALICZENIA KURSU
Obecność na wszystkich zajęciach oraz zaliczenie zadania kontrolnego
UMIEJETNOŚCI, KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU UKOŃCZENIA KURSU
Ukończenie kursu zapewni uczestnikom zdobycie podstawowych umiejętności do
zastosowania w praktyce zawodowej programu FEMAP NX-NASTRAN do obliczeń
wytrzymałościowych  


Analiza dynamiczna w programie FEMAP NX NASTRAN - FEMAP-02

TEMATYKA KURSU
Celem kursu jest praktyczne zapoznanie uczestników z dostępnymi w programie
FEMAP NX-NASTRAN metodami analizy dynamicznej

PROGRAM KURSU
Program kursu obejmuje:
· Analizę modalną
· Metody definiowania funkcji opisujących obciążenia
· Charakterystyka i sposoby wykorzystania elementów skończonych typu
sprężyna, tłumik, masa skupiona   
· Analiza odpowiedzi czasowej
· Analiza odpowiedzi częstotliwościowej
· Proste przykłady obliczeń
Projekt końcowy (wykonanie samodzielne podczas zajęć).

WARUNKI PRZYJĘCIA
Warunki przyjęcia na kurs: status studenta lub pracownika Politechniki Opolskiej
(lub innej uczelni) potwierdzony ważną legitymacją

WARUNKI ZALICZENIA KURSU
Obecność na wszystkich zajęciach oraz zaliczenie zadania kontrolnego
UMIEJETNOŚCI, KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU UKOŃCZENIA KURSU
Ukończenie kursu zapewni uczestnikom zdobycie umiejętności przeprowadzenia
analizy dynamicznej elementów maszyn i urządzeń  z wykorzystaniem
oprogramowania FEMAP NX-NASTRAN  


Wprowadzenie do symulacji numerycznych przepływu płynów w programie
ANSYS/Fluent CFD-01

TEMATYKA KURSU
Celem kursu jest praktyczne zapoznanie uczestników z podstawami numerycznej
mechaniki płynów CFD w programie ANSYS/Fluent


PROGRAM KURSU
Program kursu obejmuje:
· Zapoznanie z interfejsem użytkownika programu ANSYS/Fluent
· Przygotowanie modelu geometrycznego
· Generowanie i optymalizacja siatek numerycznych dla wybranych zagadnień
· Określanie warunków brzegowych i parametrów analizy CFD
· Określenie warunków zbieżności rozwiązania
· Prezentacja wyników w programie ANSYS/Fluent oraz CFD Post


WARUNKI PRZYJĘCIA
Warunki przyjęcia na kurs: status studenta lub pracownika Politechniki Opolskiej
(lub innej uczelni) potwierdzony ważną legitymacją

WARUNKI ZALICZENIA KURSU
Obecność na wszystkich zajęciach oraz zaliczenie zadania kontrolnego
UMIEJETNOŚCI, KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU UKOŃCZENIA KURSU
Ukończenie szkolenia zapewni uczestnikom zdobycie podstawowych
umiejętności w zakresie symulacji numerycznych wybranych zagadnień
przepływowych w programie ANSYS/Fluent.


Podstawy programowania tokarek CNC w systemie Autodesk Inventor CAM -
CAM-01

TEMATYKA KURSU
Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z zaawansowanymi
metodami programowania tokarek CNC w systemie Autodesk Inventor CAM

PROGRAM KURSU
Program kursu obejmuje:
· Podstawy programowania obróbki na tokarki sterowane numerycznie
· Planowanie kolejności operacji
· Dobór narzędzi skrawających
· Dobór parametrów technologicznych
·  Optymalizację procesu obróbkowego


WARUNKI PRZYJĘCIA
Warunki przyjęcia na kurs: status studenta lub pracownika Politechniki Opolskiej
(lub innej uczelni) potwierdzony ważną legitymacją

WARUNKI ZALICZENIA KURSU
Obecność na wszystkich zajęciach oraz zaliczenie zadania kontrolnego
UMIEJETNOŚCI, KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU UKOŃCZENIA KURSU
Ukończenie szkolenia zapewni uczestnikom zdobycie umiejętności praktycznego
programowania tokarek CNC z wykorzystaniem programu Autodesk Inventor
CAM
Copyright® Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Opolskiej
Kursy CAD KMiPKM